Meaw先生のエッセー「子供の日と先生の日」

วันเด็ก และ วันครู
เดือนมกราคมมีวันสำคัญอยู่ ๒ วัน คือ
วันเด็กแห่งชาติ เดิมวันเด็กแห่งชาติตรงกับวันที่ ๓ ตุลาคม ของทุกปี เนื่องจากเดือนตุลาคมเป็นฤดูฝน ไม่สะดวก รัฐบาลจึงเปลี่ยน
มาเป็นวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคมของทุกปี (ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม) วันเด็กของไทยจะไม่มีอะไรเป็นสัญญลักษณ์
เหมือนวันเด็กญี่ปุ่น แต่รัฐบาล และเอกชนจะร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษ แจกของขวัญ เช่น เปิดให้เด็กๆได้เข้าไปในที่ประชุมรัฐสภา, ได้ลองนั่งที่โต๊ะทำงานของนายกรัฐมนตรี
วันครู จะตรงกับวันที่ ๑๖ มกราคมของทุกปี เด็กๆชอบวันนี้เพราะถ้าไม่ตรงกับวันเสาร์ก็จะได้หยุดเรียนอีก ๑ วัน แต่คุณครูไม่ได้หยุด คุรครูทุกคนจะไปร่วมทำพิธีวันครู คือ มีพิธีทางศาสนามีการสวดคำไหว้ครูเป็นภาษาบาลี และ ปฏิญาณตนเป็นครูที่ดี และระลึกถึงความดีของครูที่สั่งสอนมา
ดอกไม้ประจำวันครูคือ “ดอกกล้วยไม้” เพราะดอกกล้วยไม้
เป็นพืชที่ขึ้นในที่สูง ทนต่อสาพดินฟ้าอากาศ ไม่ร่วงโรยง่าย
เปรียบเหมือนครูที่ต้องอดทนต่อสู้และอุทิศตนเพื่อการศึกษา
และกว่ากล้วยไม้จะออกดอกให้ชื่นชม ต้องใช้เวลานาน
ต้องดูแลเอาใจใส่ เช่นเดียวกับครูแต่ละคน กว่าจะสั่งสอนศิษย์ให้
เจริญก้าวหน้าในชีวิตก็ต้องใช้เวลา หลายประเทศมีวันครู
ญี่ปุ่นมีวันครูไหม ตรงกับเดือนอะไร วันที่เท่าไร

Posted by Kaori at

タイと日本の料理方法の違い

タイ料理では油で加熱することが多いですね。何故だか考えたことがありますか。ノロウイルス、不二家のニュースを見ていてちょっと考えてみました。

タイは気温が高く食中毒菌である微生物が繁殖し易いため、料理は油を使い高温で揚げる、炒める、蒸気で蒸す、ぐつぐつ煮込むといったしっかり加熱の料理が多いのではないでしょうか。さらに、日本とは違い、作りおきを出したりせず、注文を聞いてから料理を始めるか、直前に作っていますね。つまり加熱殺菌してから直ぐに食べることで、食中毒や病原菌を防いでいるのでしょう。けれど、不衛生な屋台で食べるとやっぱり苦しい思いをしてしまいますね。経験はありませんか。

Posted by Kishi at

マナオの花

マナオの花タイ語教室の前においてある木の中に、マナオがあります。1998年に種を持ち帰り、植えてみました。柑橘類は種から育てると8年~10年で、花を咲かせます。

同じ品質のものがほしいときは、種から育てないで、接木(つぎき)、取り木、挿し木などで育てます。ですので、マナオがてきるかどうか、わからないのです(雑種ができているかもしれません)。
タイの日曜市で売られているのを、よく見かけますが、接木でないので本当かな?です。日本で売られている、みかん、レモン等の木は接木で、育てられています。

Posted by Kishi at

ロット・ドウアン

タケノコムシのことが以前に世界ウルルン滞在記で「急行列車虫」として、紹介されていました。蛾の幼虫です。もともと、山岳民族の食べ物だそうですが、日本の宮崎でも、この手の蛾の幼虫を食べるそうです。

から揚げにして食べます。香ばしくビーナッツのような味がして、おいしいです。チェンマイの市場で、よく見かけます。ビールのつまみによくあいます。栄養価はタンパク質20%、脂肪50%だそうです。

Posted by Meaw at  - Comments*1

ホタルイカの塩辛でタイ風サラダ

北陸に行く機会がありホタルイカの塩辛を買いました。そのまま食べてもおいしいのですが、タイのサラダ風にしてみました。
材料はホタルイカの塩辛以外でも出来ます。赤貝、シーチキン、さばも塩焼きなんかおいしいです。
塩味が足りない場合は、ナンプラーを適量入れてください。
ちょっとしたビールのつまみになります。

Posted by Admin at

竜の火の玉

旧暦の11月15日の満月の日にタイとラオスの国境にあるコーン河で川面から火玉が浮かび上がります。その数は100~1000個だそうです。2年ほど前に日本のTVでも紹介されましたのでご存じの方も多いのではないでしょうか。
その現象が今日28日と29日の2日間にわたってみられます(もちろんコーン河でのお話です)。未だにこの不思議な現象の解明はなされていないそうです。いつか機会があれば見に行きたいですね。

Posted by Meaw at  - Comments*1

タイ語@レギュラーコース
タイ語@レギュラーコース

タイ語を少し勉強された方と文字の読み方も勉強します。受講生、随時募集中!

詳しくはこちら
タイ語@プライベート
タイ語@プライベート

自分のペースで勉強したい
方のためのクラス。曜日・
時間はご相談ください。

詳しくはこちら
タイ語@月一コース
タイ語@月一コース

月に一回ぐらいなら通えるという方のクラスです。
1名様から随時開講!

詳しくはこちら
タイ文字の書き方・読み方コース
タイ文字の書き方・読み方コース

タイ語の読み書きを極めたい方のクラスです。
1名様から随時開講!

詳しくはこちら
タイ語@発音ブラッシュアップコース
タイ語@発音ブラッシュアップコース

タイ人に通じる発音・声調のコツをわかりやすく。
1名様から随時開講!

詳しくはこちら
タイ語@旅語会話
タイ語@旅語会話

旅先の様々な場面で応用できる会話力の基礎を身につけます。新規募集中!

詳しくはこちら
タイポップスで楽しく学ぶ
タイポップスで楽しく学ぶ

タイポップスの歌詞を覚えながら、楽しく学びます。新規募集中!

詳しくはこちら
タイ料理レシピで覚えるタイ語
タイ料理レシピで覚えるタイ語

タイ料理の作り方を覚えて楽しくタイ語を学びます。募集中!

詳しくはこちら
タイ伝統音楽教室
タイ伝統音楽教室

タイ伝統音楽はソロや合奏形式で演奏します。子供から大人まで。

詳しくはこちら