Meaw先生のエッセー「子供の日と先生の日」

วันเด็ก และ วันครู
เดือนมกราคมมีวันสำคัญอยู่ ๒ วัน คือ
วันเด็กแห่งชาติ เดิมวันเด็กแห่งชาติตรงกับวันที่ ๓ ตุลาคม ของทุกปี เนื่องจากเดือนตุลาคมเป็นฤดูฝน ไม่สะดวก รัฐบาลจึงเปลี่ยน
มาเป็นวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคมของทุกปี (ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม) วันเด็กของไทยจะไม่มีอะไรเป็นสัญญลักษณ์
เหมือนวันเด็กญี่ปุ่น แต่รัฐบาล และเอกชนจะร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษ แจกของขวัญ เช่น เปิดให้เด็กๆได้เข้าไปในที่ประชุมรัฐสภา, ได้ลองนั่งที่โต๊ะทำงานของนายกรัฐมนตรี
วันครู จะตรงกับวันที่ ๑๖ มกราคมของทุกปี เด็กๆชอบวันนี้เพราะถ้าไม่ตรงกับวันเสาร์ก็จะได้หยุดเรียนอีก ๑ วัน แต่คุณครูไม่ได้หยุด คุรครูทุกคนจะไปร่วมทำพิธีวันครู คือ มีพิธีทางศาสนามีการสวดคำไหว้ครูเป็นภาษาบาลี และ ปฏิญาณตนเป็นครูที่ดี และระลึกถึงความดีของครูที่สั่งสอนมา
ดอกไม้ประจำวันครูคือ “ดอกกล้วยไม้” เพราะดอกกล้วยไม้
เป็นพืชที่ขึ้นในที่สูง ทนต่อสาพดินฟ้าอากาศ ไม่ร่วงโรยง่าย
เปรียบเหมือนครูที่ต้องอดทนต่อสู้และอุทิศตนเพื่อการศึกษา
และกว่ากล้วยไม้จะออกดอกให้ชื่นชม ต้องใช้เวลานาน
ต้องดูแลเอาใจใส่ เช่นเดียวกับครูแต่ละคน กว่าจะสั่งสอนศิษย์ให้
เจริญก้าวหน้าในชีวิตก็ต้องใช้เวลา หลายประเทศมีวันครู
ญี่ปุ่นมีวันครูไหม ตรงกับเดือนอะไร วันที่เท่าไร

「子供の日と先生の日」

1月には重要な日が2日あります。一つは「子供の日」です。以前、子供の日は10月3日でしたが、10月は雨季なので不便でしたので、政府が1月の第二土曜日に変更しました(今年は1月9日に当たります)。タイの子供の日には日本の様に象徴的なものはありませんが、政府と民間が協力し合い、特別なイベントやプレゼントなどをします。例えば、首相の椅子に座らせてあげたりします。
もう一つは「先生の日」です。1月16日に当たります。子供達はこの日が好きです。なぜなら、もし土曜日に当たらなければ、一日お休み出来るからです。しかし、先生は休めません。先生は先生の日の行事に参加します。宗教関係の式やパーリー語で先生への経をあげたり、良い先生になりますという誓約をしたり、教えを下さった先生の素晴らしさに思いをはせたりします。
先生の日の花は「蘭」です。蘭は高いところに育ち、どんな気候にも耐え、簡単には萎れません。ちょうど教育のために我慢し、努力し、自らを捧げる先生に例えているのです。更に、蘭が見事な花を咲かせるまでには時間がかかり、心を込めて世話しなければなりません。教え子が人生において成長し前に進んでいけるように導くまでの先生一人一人と同じです。
多くの国には先生の日があります。日本には先生の日がありますか。何月の何日ですか。
(訳: kaori)

Posted by Kaori at

タイ語@レギュラーコース
タイ語@レギュラーコース

タイ語を少し勉強された方と文字の読み方も勉強します。受講生、随時募集中!

詳しくはこちら
タイ語@プライベート
タイ語@プライベート

自分のペースで勉強したい
方のためのクラス。曜日・
時間はご相談ください。

詳しくはこちら
タイ語@月一コース
タイ語@月一コース

月に一回ぐらいなら通えるという方のクラスです。
1名様から随時開講!

詳しくはこちら
タイ文字の書き方・読み方コース
タイ文字の書き方・読み方コース

タイ語の読み書きを極めたい方のクラスです。
1名様から随時開講!

詳しくはこちら
タイ語@発音ブラッシュアップコース
タイ語@発音ブラッシュアップコース

タイ人に通じる発音・声調のコツをわかりやすく。
1名様から随時開講!

詳しくはこちら
タイ語@旅語会話
タイ語@旅語会話

旅先の様々な場面で応用できる会話力の基礎を身につけます。新規募集中!

詳しくはこちら
タイポップスで楽しく学ぶ
タイポップスで楽しく学ぶ

タイポップスの歌詞を覚えながら、楽しく学びます。新規募集中!

詳しくはこちら
タイ料理レシピで覚えるタイ語
タイ料理レシピで覚えるタイ語

タイ料理の作り方を覚えて楽しくタイ語を学びます。募集中!

詳しくはこちら
タイ伝統音楽教室
タイ伝統音楽教室

タイ伝統音楽はソロや合奏形式で演奏します。子供から大人まで。

詳しくはこちら